Angst for tannbehandling

Det er mange som sliter med tannlegeskrekk. Det er viktig for oss at du sier fra dersom det er tilfellet hos deg. Vi kan da møte dine utfordringer med hjelp av:
• Samtale og omsorg
• Skånsom bedøvelsesteknikk (Quick Sleeper)
• Skånsom og empatisk behandling i rolig atmosfere
• Ved behov medikamentell premedisinering

Gjennom et opparbeidet tillitsforhold vil vi kunne gjennomføre tannbehandlingen.