PRISLISTE

GENERELLE TJENESTER 
TAKSTERBESKRIVELSEPRIS
1Konsultasjon645
Undersøkelse, 2 BW (røntgen) og tannrens/polering1050
6Lokal og regional anestesi185
FOREBYGGENDE BEHANDLING 
TAKSTERBESKRIVELSEPRIS
102aFjerning av bakteriebelegg og tannstein ved us.195
KONSERVERENDE OG ENDODONTISK BEHANDLING 
TAKSTERBESKRIVELSEPRIS
201Preparering og fylling (tannfarget fylling), 1 flate730
202Preparering og fylling (tannfarget fylling), 2 flater1210
203Preparering og fylling (tannfarget fylling), 3 flater1505
204Midlertidig fylling485
206Stiftforankring i rotkanal ved fyllingsterapi710
210Rotfylling av fortenner/hjørnetenner (tann 1 til 3)3925
211Rotfylling av premolarer (tann 4 og fem)4430
212Rotfylling av molarer5550
PROTETISK BEHANDLING (bedøvelse er inkludert i prisen) 
TAKSTERBESKRIVELSEPRIS
303Skallfasetter i porselen6535
304Helkrone gull/porselen7720
KIRURGISK BEHANDLING 
TAKSTERBESKRIVELSEPRIS
401Ukomplisert trekking av tann eller rot860
PERIODONTAL BEHANDLING 
TAKSTERBESKRIVELSEPRIS
501Behandling av marginal periodontitt1045
505Fixering av løse tenner/midlertidig løsning1550
LABORATORIEPRØVER OG RØNGENUNDERSØKELSER 
TAKSTERBESKRIVELSEPRIS
802Tannrøntgen, pr. bilde105