borr_utstyr_600

Rotfylling

Rotfylling av en tann gjøres fordi nerven i tannen er skadet eller død som følge av en bakterie-infeksjon. Rotfylling er nødvendig for å beholde tannen. Oftest er nerven blitt skadet som følge av at det er kommet bakterier inn i den pga et stort karies-angrep i tannen (stort hull), alvorlig tannslitasje eller en sprekk.

rotfylling

Hva skjer hvis vi ikke behandler?

Behandles ikke nerven vil bakteriene spre seg til rotspissen og en betennelse i benet rundt rotspissen vil oppstå. En tannbyll vil dannes med hevelse eller fistelåpning ("kvise på tannkjøttet"). Betennelsen i nerven kan gi tannpine eller være helt symptomfri og derfor kun blir oppdaget ved et rutinemessig røntgenbilde. Rotfylling består i at nerven og bakterier fjernes inne i tannen. Kanalene, hvor nerven har vært, renses ut og fylles så igjen med et tett materiale. For å ta knekken på alle bakterier må et bakteriedrepende innlegg legges i tannen i en periode. Enkelte ganger av forskjellige årsaker er dette ikke nok til å ta knekken på bakteriene. I disse tilfellene kan en kirurgisk fjerning av rotspissen bli nødvendig.

Kan man rotfylle en rotfylt tann?

Enkelte tenner som allerede er rotfylt kan av ulike årsaker trenge en omgjøring av rotfyllingen for at man ikke skal få et fremtidig problem. Av og til må en tann rotfylles fordi dette er fornuftig før en krone eller en bro skal lages.

Er rotfylling smertefullt?

Å rotfylle en tann skal normalt være smertefritt. Du skal ikke behøve å kjenne noe som helst under behandlingen. Men av og til kan det være vanskelig å bedøve tannen, spesielt når betennelsen er kraftig. Du vil da få påfyll av bedøvelse under behandlingen.

Etter fullført rotfylling er det viktig med en tett toppfylling. Ved stort tap av tannsubstans bør tannen få en krone.